Huis aankopen

Het kopen van een woning is niet zomaar iets. Gemiddeld verhuist iemand eens in de 7 jaar. Het heeft zowel grote sociale als financiële gevolgen. Het is daarom dan ook verstandig om u bij dit complexe proces te laten bijstaan door een PROFESSIONEEL EN DESKUNDIG KANTOOR, Oosterhave Makelaars.

Hieronder geven wij in zes stappen de redenen om voor onze organisatie te kiezen:

Stap 1: Inventarisatie van uw woonwensen en toekomstplannen
Voordat u begint met het bezichtigen, is het zaak om helder te hebben waarnaar u op zoek bent. De eerste vraag is uw financiële speelruimte. Niets is meer frustrerend dan een koopakte te ontbinden omdat achteraf blijkt dat het voor u financieel niet haalbaar is. Laat uw financieel adviseur voor u berekenen wat uw budget is en welke maandlasten daar tegenover staan. Ook komt zo vast te staan of uw wensen wel binnen dit budget vallen.

Stap 2: Start zoekactie
Vervolgens gaan wij kijken welke woningen bij uw budget passen. Door ons uitwisselingsysteem met collega makelaars en onze voortdurende oriëntatie op de markt, weten wij precies wat er op de markt te koop is. Wij zullen voor u de eerste selectie maken van potentiële huizen. Het is tenslotte jammer van uw tijd om bij een woning te gaan kijken als die niet aan uw eisen voldoet.

Als u vanuit een andere regio verhuist, kan het zijn dat u niet op de hoogte bent van de plaatselijke gebruiken en bijzonderheden, zoals bestemmingsplannen. Het is dan prettig iemand te hebben die u hierop kan wijzen, zodat dit achteraf geen blok aan uw been wordt. Echter ook als u al in de regio woont, is het verstandig om een professional in de arm te nemen die van de gang van zaken net iets beter op de hoogte is dan uzelf.

Stap 3: Bezichtiging van de woning
Voor u als koper is het belangrijk dat uw toekomstige woning de ruimte biedt die u zoekt en dat de ligging u aanspreekt. U bent tijdens de bezichtiging waarschijnlijk al aan het inrichten. Wij kijken verder: zijn er bouwkundige gebreken en/of verontreinigingen. Eventuele erfdienstbaarheden en kettingbedingen worden grondig onderzocht. Zijn uw eventuele verbouwingsplannen wel te realiseren? Oosterhave Makelaars zorgt ervoor dat u ook na de koop nog enthousiast bent en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Stap 4: Waardebepaling van de woning en prijsonderhandeling
Iedereen denkt verstand te hebben van de waarde van een woning. Maar wat u een redelijke prijs vindt, kan eigenlijk wel veel te veel, of juist veel te weinig, zijn. Ook over andere punten van de onderhandeling moet niet lichtzinnig worden gedacht: de aanvaarding wordt vaak onderbelicht maar is wel degelijk van belang, zeker als u ook nog een woning te verkopen heeft. De ontbindende voorwaarden worden ook vaak niet uitgebreid genoeg omschreven en dat kan grote financiële consequenties voor u betekenen als blijkt dat u het financieel niet rond krijgt, of als de bouwkundige staat van de woning slechter blijkt te zijn dan u had verwacht. Oosterhave Makelaars zorgt ervoor dat u uw droomhuis aankoopt tegen een reële prijs, onder de voor u beste voorwaarden.

Stap 5: De koopovereenkomst
Voor menigeen is de juridische taal niet de dagelijkse taal. Het taalgebruik in koopaktes is vaak moeilijk te door te lezen en de vaak lange zinnen maken het er niet altijd makkelijker op. Het is ook zaak dat de punten die in de onderhandelingen naar voren zijn gekomen, juridisch juist in de koopakte zijn verwoord, denk bijvoorbeeld aan de ontbindende voorwaarden. Voor Oosterhave Makelaars is de juridische taal wel dagelijkse taal en biedt u daarom de zekerheid dat u met een gerust hart uw handtekening onder de koopakte kunt zetten.

Stap 6: Oplevering van de woning en notariële levering
Als vervolgens alle ontbindende voorwaarden zijn verlopen, wat wij voor u controleren, volgt de gang naar de notaris. Voorafgaand inspecteren wij met u de woning, waarbij gecontroleerd wordt of de woning conform de eisen wordt opgeleverd. Als dit niet zo is, zullen wij voor u de benodigde maatregelen treffen. Ook noteren wij voor u de meterstanden, zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan. De notariële akte (akte van levering of transportakte) wordt door ons gecontroleerd, alsmede uw nota van afrekening. Dit laatste is vaak een onoverzichtelijk geheel van bedragen, waarbij wij er voor zorgdragen dat dit allemaal tot in de puntjes klopt. De service houdt hier echter niet op: wat als nu blijkt dat er na de overhandiging van de sleutels gebreken de kop op steken? Uw eigen makelaar zal u ook hierbij met raad en daad bijstaan.

Kortom: U zoekt een woning en wilt een compleet overzicht van het woningaanbod? Plaats dan een zoekopdracht bij Oosterhave Makelaars.

Oosterhave Makelaars kan het volgende voor u betekenen bij de aankoop van een object:

  • Snel overzicht van geschikte woningen
  • Begeleiding bij de bezichtiging
  • Waardebepaling van de woning
  • Advisering en onderhandeling over de prijs
  • Advies over de koopovereenkomst
  • Begeleiding naar de notaris