Gratis waardebepaling

Er zijn tal van redenen om zich te oriënteren op de waarde van een woning. Misschien heeft u wel verhuisplannen? Als u inzicht wilt krijgen in de waarde van uw woning bestaat de mogelijkheid van een zogenaamde Gratis Waardebepaling. Oosterhave Makelaars kan zo’n waardebepaling verrichten geheel gratis en zonder enige verplichting.

Een waardebepaling duurt ongeveer 60 minuten. Het is handig zoveel mogelijk gegevens ontrent uw woning voorhanden te hebben, want hoe meer details de makelaar over uw woning te horen krijgt, des te nauwkeuriger hij de waarde kan inschatten. Let wel, waarde die de makelaar inschat is bij verkoop in de markt van vandaag! Als u dus over een half jaar besluit uw huis te gaan verkopen kan de marktwaarde inmiddels gewijzigd zijn.

De waardebepaling is geen taxatie. Bij een taxatie wordt een uitgebreid rapport gemaakt, hetgeen u bijvoorbeeld nodig heeft bij een hypotheekaanvraag.

Daarnaast praten wij u graag bij over de ontwikkelingen in de huizenmarkt. Welk effect hebben actuele wetswijzigingen, nieuwbouw en economische ontwikkelingen op de verkoopkansen van uw woning?

Neem voor meer informatie of een afspraak vrijblijvend contact met ons op.