Taxaties

Er zijn tal van situaties denkbaar die aanleiding geven om een woning te laten taxeren. Bijvoorbeeld voor een eigendomsoverdracht aan de erven, een boedelkwestie (bij echtscheiding), de wens om de hypotheek te verhogen of juist in het meest voorkomende geval: het vestigen van een hypotheek in verband met de aankoop van een woning. Wat de aanleiding ook mag zijn, taxateurs hebben bij de waarde-indicatie met een veelheid van facetten rekening te houden. Taxeren is een specialisme.

Niet onbelangrijk om te weten is dat Robert van 't Oever is ingeschreven in het register VastgoedCert. Hij is derhalve registertaxateur en zijn taxatierapporten worden erkend door alle banken en geldverstrekkers. Daarnaast is Robert lid van de makelaars vereniging NVM en werkt volgens de erecode van deze vereniging.

Oosterhave Makelaars is ook aangesloten bij het NWWI. 95% van de taxaties voor een financiering (bij een NHG financiering is het zelfs een verplichting) dient tegenwoordig via een validatieinsituut gecontroleerd te worden. Dit instituut ziet erop toe dat de makelaar overeenkomstig de gestelde eisen en normen een taxatie uitvoerd.

Kortom: heeft u een taxatierapport nodig? Laat u bijstaan door een PROFESSIONEEL EN DESKUNDIG Register Makelaar taxateur van Oosterhave Makelaars.

De waarde van een woning wordt onder meer bepaald door:
· Ligging en grootte van de woning · Aanwezigheid en kwaliteit van voorzieningen · Staat van onderhoud van apparatuur, leidingen, gevel, dak en muren 

U kunt om verschillende redenen een taxatie uit laten voeren. Bijvoorbeeld in geval van:

  • aanvraag financiering
  • nalatenschap
  • bedrijfsbeëindiging
  • overdracht van een onroerende zaak (bijvoorbeeld van B.V. naar privé en vice versa of verkoop binnen de familie)
  • belasting (voor het vaststellen van de overdrachtbelasting, successie van schenkingen etc.)
  • bedrijfsovername
  • WOZ-waarde (onroerend zaakbealsting)
  • minnelijke waardering (i.v.m. fiscale aangelegenheden)

Klik hier voor een taxatie aanvraag