Huis verkopen

Uw woning succesvol verkopen tot en met de ondertekening van de notariële akte van levering? Laat u PROFESSIONEEL EN DESKUNDIG bijstaan door Oosterhave Makelaars.

Hieronder geven wij in vier stappen de redenen om voor onze organisatie te kiezen:

Stap 1: Gratis en vrijblijvend een waardebepaling van uw huis
De gecertificeerde, beëdigde Register Makelaar taxateur Robert van 't Oever geeft u een nauwkeurige waardebepaling; gratis en vrijblijvend. Dit gebeurt op basis van een grondige inspectie en taxatie van de woning. Tevens brengt hij daarbij direct verkoopargumenten in kaart. Soms adviseert hij u bepaalde in het oog springende zaken op te knappen zodat uw woning er zo goed mogelijk uitziet.

Stap 2: Presentatie van uw woning 
Naast een uitvoerige en professionele verkoopbrochure met achtergrondinformatie en fotopresentatie in onze vitrine, wordt uw woning ook uitvoerig onder de aandacht gebracht op o.a. de grotere woningsites van Nederland: huislijn.nl en funda.nl. Ook kan in onderling overleg worden bepaald een tuinbord te plaatsen of te adverteren in regionale- en landelijke dagbladen, tijdschriften etc.

Stap 3: Onderhandeling met mogelijke kopers
Voordat de onderhandeling van start gaat, maken we samen met u afspraken over de biedingprocedure en de specifieke onderhandeling, wij bespreken met u bijvoorbeeld ook de eventuele verkoop van roerende goederen zoals zonwering, vloerbedekking en dergelijke. Als verkopend makelaar benut Oosterhave Makelaars uiteraard alle verkoopargumenten. Wij zorgen voor de best mogelijke verkoopprijs met de best mogelijke voorwaarden.

Stap 4: De koopovereenkomst
Komt de koopovereenkomst tot stand, dan worden de mondeling gemaakte afspraken tussen koper en verkoper schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst. De koop is definitief als de “drie dagen termijn” is verlopen en eventuele ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt. In de koopovereenkomst staan behalve de verkoopprijs ook de afspraken over overname van roerende zaken, overdrachtsdatum e.d. Aan de hand van de koopovereenkomst bereidt de notaris de eigendomsoverdracht voor. De notaris handelt verder alle financiële zaken rond de verkoop af, waaronder de aflossing van uw eventuele hypotheek.

Kortom: u wilt uw woning door een PROFESSIONEEL EN DESKUNDIG kantoor laten verkopen? Plaats dan uw verkoopdracht bij Oosterhave Makelaars.

Wij kunnen het volgende voor u betekenen bij de verkoop van uw pand:
  • Advisering over de juiste marktconforme verkoopprijs
  • Adviezen om uw woning zo goed mogelijk te presenteren
  • Deskundig rondleiden van geïnteresseerden 
  • Onderhandeling over de koopprijs en randvoorwaarden
  • Het opstellen van de koopakte
  • Administratieve afhandeling van de verkoop van uw woning tot aan de overdracht bij de notaris